Ako otestovať problém s DNS

Ako otestovať problém s DNS

nslookup

FUNGUJE – problém s DNS nie je

NEFUNGUJE – môže byť problém s DNS

ping na meno

FUNGUJE – problém s DNS nie je

NEFUNGUJE:

V prípade, že ping na meno nefunguje a ping na IP adresu funguje, tak je problém s DNS.

Ak nefunguje ani ping na meno a ani ping na IP adresu, tak je problém so sieťou a nie s DNS.

Po tom ako vyskúšate ping na meno a ping na IP adresu, tak by bolo dobré vyskúšať aj ping na default gateway. (Default gateway je možné zistiť zadaním príkazu ipconfig v príkazovom riadku.)

V prípade, že by ping na default gateway nefungoval, tak je chyba v našej lokálnej sieti. Tým pádom naša požiadavka neprejde ani cez router.